KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

0
59

Thực hiện Kế hoạch số 1222/KH-UBND ngày 26/4/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023. UBND phường ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn phường năm 2023, với các nội dung như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích:

– Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc thực hiện Luật trẻ em, các chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại cho trẻ em; công tác chăm sóc trẻ em sống trong gia đình hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

– Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị liên quan trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả ngay từ trong gia đình. Phổ biến kỹ năng phòng ngừa, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; nâng cao trách nhiệm trong việc phát hiện, thông tin, thông báo tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em đến các cơ quan chức năng và Tổng đài tư vấn hỗ trợ.

– Quan tâm tạo điều kiện và huy động mọi nguồn lực để trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh. Tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường gia đình, chính quyền và khu dân cư trong quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi lành mạnh, bổ ích. Chủ động giải quyết các vấn đề về trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn, thương tích, nhất là đuối nước, tai nạn giao thông.

 1. Yêu cầu

Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 được triển khai phải đảm bảo phù hợp với điều kiện của địa phương, có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả. Đồng thời huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc bảo vệ trẻ em khỏi tình hình xâm hại, bạo lực; trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em được phát hiện đều được xử lý đúng pháp luật.

 1. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, PHẠM VI TRIỂN KHAI, THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG
 2. Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2023: “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.
 3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2023.
 4. Phạm vi triển khai: Trên toàn địa bàn phường.
 5. Thông điệp và khẩu hiệu tuyên truyền

– Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho
mọi trẻ em.

– Phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống của trẻ em.

– Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

– Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để thông báo mọi
hành vi xâm hại trẻ em.

– Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.

– Gia đình, nhà trường cùng đồng hành để trẻ em được an toàn trên môi
trường mạng.

– Không gian mạng an toàn, công dân số tương lai.

– Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.

– Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

 1. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

– Căn cứ điều kiện và tình hình thực tế của từng đơn vị, tổ dân phố để tổ chức Lễ phát động hoặc tổ chức các hình thức khác phù hợp.

– Thời gian tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 từ ngày 22/5 đến ngày 01/6/2023.

– Các nội dung hoạt động của Tháng hành động vì trẻ em thực hiện theo Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em.

 1. Tổ chức các hoạt động truyền thông

– Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em nhất là đuối nước, tai nạn giao thông.

– Tăng cường công tác truyền thông về nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện.

– Truyền thông đồng thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và đến từng gia đình, cộng đồng dân cư; đăng tải các thông điệp và khẩu hiệu truyền thông của Tháng hành động vì trẻ em.

– Truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), các địa chỉ tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em và các địa chỉ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, an sinh xã hội tại địa phương.

– Sử dụng các sản phẩm, tài liệu truyền thông mẫu được đăng tải trên
website của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (http://tongdai111.vn) và
fanpage Truyền hình Vì Trẻ em VTV1.

 1. Hoạt động hè an toàn, lành mạnh

Tổ chức bàn giao, tiếp nhận và quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại địa phương theo đúng quy định. Triển khai các giải pháp, mô hình hoạt động về xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em thuộc trách nhiệm và thẩm quyền để phòng, chống xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đuối nước, tai nạn giao thông; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp để trẻ em thảo luận, đề xuất kiến nghị, sáng kiến bảo đảm thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em.

 1. Thực hiện việc vận động ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em cấp phường; thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

– Vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tùy theo khả năng tự nguyện ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em phường với tinh thần tích cực nhất.

– Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của xâm hại, bạo lực, mua bán (nếu có); thăm, tặng quà, trao học bổng và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi…;

 1. Công tác kiểm tra giám sát

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ chăm sóc trẻ em nói chung, quyền trẻ em nói riêng; chủ động nắm tình hình, diễn biến về trẻ em để có biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp kịp thời đảm bảo trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

 1. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sử dụng nguồn kinh phí đã được bố trí trong dự toán ngân sách của địa phương năm 2023 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Công chức Văn hóa – Xã hội

– Chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 trên địa bàn toàn phường; Vận động các nhà tài trợ hỗ trợ tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

– Tham mưu cho lãnh đạo UBND phường tổ chức gặp mặt, thăm hỏi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trao học bổng cho trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học khó.

– Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường và các trường học trên địa bàn tổ chức lồng ghép Lễ phát động tháng Hành động vì trẻ em với chương trình khai mạc hoạt động hè năm 2023.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên hệ thống thông tin đại chúng thành phố và cơ sở; ưu tiên thời lượng phát sóng, đăng tin, bài về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, kêu gọi tài trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

– Theo dõi quá trình thực hiện Kế hoạch, tổng hợp kết quả triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Phòng Lao động ‑ Thương binh  Xã hội.

 1. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Công đoàn phường

– Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

– Theo dõi, giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phát động phong trào toàn dân tham gia chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật, vận động mọi người dân phát hiện, ngăn chặn, tố giác những vấn đề nóng về trẻ em như bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích….

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội, đoàn thể có hình thức thăm hỏi, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em vượt khó có thành tích học tập tốt để kịp thời động viên, khuyến khích trẻ em.

 1. Đề nghị Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường

– Phát động phong trào đoàn viên, thanh niên tình nguyện chăm sóc và bảo vệ trẻ em bằng các hoạt động thiết thực; tiếp tục chỉ đạo các chi đoàn cơ sở vận động đoàn viên, thanh niên ủng hộ nhân lực, vật lực trao tặng học bổng, xây mới, sửa chữa các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn.

– Tiếp nhận, quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại phường, cộng đồng dân cư bảo đảm kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em; tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, du lịch, tham quan, giao lưu cho trẻ em với nội dung bổ ích, phù hợp với điều kiện, đặc thù tại địa phương.

– Tổ chức tốt các hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư dịp hè năm 2023. Phối hợp với công chức Văn hóa – Xã hội và các trường học tổ chức lồng ghép Lễ phát động tháng Hành động vì trẻ em với chương trình khai mạc hoạt động hè năm 2023.

 1. Các trường học trên địa bàn phường

– Phối hợp, chỉ đạo thực hiện truyền thông, tuyên truyền Luật Trẻ em và các văn bản, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác trẻ em cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh.

– Triển khai thực hiện các hoạt động hè an toàn, lành mạnh, đặc biệt là bàn giao, quản lý và giám sát trẻ em trong dịp hè để giảm tai nạn, thương tích.

– Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao tặng học bổng cho học sinh vượt khó có thành tích học tập tốt.

 1. Công an phường: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các tổ dân phố triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em (nếu có); tăng cường trật tự, an toàn xã hội; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền và lợi ích của trẻ em theo quy định của pháp luật.
 2. Các tổ dân phố:

– Xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023; tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 bảo đảm hiệu quả, ý nghĩa, thiết thực.

– Bố trí kinh phí và vận động các nguồn lực cho việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em tại địa phương một cách thiết thực và hiệu quả; thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

 1. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Các ngành, đoàn thể phường; các trường học, tổ dân phố có trách nhiệm  báo cáo kết quả  thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 gửi về UBND phường trước ngày 01/7/2023 để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 của Ủy ban nhân dân phường Huyền Tụng./.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here