Phường Huyền Tụng ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”

0
114