KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn phường Huyền Tụng

0
232

Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn phường Huyền Tụng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here