Kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi

0
257

Ke hoạch lấy ý kiến đối với dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here