Hội thảo Lần 1 Lịch sử Đảng bộ phường Huyền Tụng (1947-2022)

0
612

Ngày 05/03/2023 tại Hội trường Trung tâm học tập cộng đồng phường Huyền Tụng, Ban Biên soạn cuốn sách Lịch sử Đảng bộ phường Huyền Tụng (1947-2022) đã tổ chức Hội thảo lần thứ nhất. Tham dự Hội thảo có đồng chí Phạm Quyết Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố Bắc Kạn; Chủ biên gồm có 02 đồng chí Dương Minh Nhật, Đoàn Thị Yến (Công ty xuất bản và truyền thông Đại Việt), các đồng chí lãnh đạo địa phương gồm có: Các đồng chí Nguyên lãnh đạo Đảng ủy phường đồng chí Nông Văn Quyết, Nông Quốc Chính, Nông Văn Duyên (Bí thư Đảng ủy phường qua các thời kỳ) và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường đương nhiệm.

Đồng chí Hà Đức Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo biên soạn phát biểu khai mạc

         Việc xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ phường được Đảng ủy phường triển khai từ năm 2019, tuy nhiên vì nhiều lý do nên đến cuối năm 2022 mới được triển khai thực hiện. Bản thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ phường Huyền Tụng (1947-2022) ngoài Lời giới thiệu, Mở đầu, Kết luận và phần Phụ lục, cuốn sách được cấu trúc thành 6 chương. Nội dung cuốn sách dựng lại một cách hệ thống, khách quan, trung thực quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ phường, những đóng góp to lớn của cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương trong cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám 1945, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (giai đoạn 1946 – 1954), kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1975), trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 – 1985) và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước (1986 – 2022).


         LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HUYỀN TỤNG (1947 – 2022) Cuốn sách ghi lại những thành tựu đồng thời cũng phản ánh cả những thiếu sót, khuyết điểm của Đảng bộ trong công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong công tác lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước qua các giai đoạn lịch sử. Cuốn sách là tài liệu quý, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, xây dựng tình yêu, niềm tự hào về quê hương đất nước, cổ vũ, động viên nhân dân, cán bộ đảng viên phấn đấu góp phần xây dựng phường Huyền Tụng ngày càng giàu đẹp. Cuốn sách cũng là tài liệu quan trọng để các cấp ủy đảng trong Đảng bộ nghiên cứu, rút kinh nghiệm, vận dụng vào công tác lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo nhân dân tiếp tục phát triển kinh tế – xã hội.

 

Hình ảnh: Hội thảo Lịch sử Đảng bộ phường Huyền Tụng (1947-2022) Lần 1

Tại Hội thảo các đồng chí đã đóng góp ý kiến sôi nổi, trung thực, khách quan vào bản dự thảo, trên cơ sở đó Ban biên soạn tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa để phục vụ Hội thảo Lần 2.

 Hoàng Vấn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here