Kế hoạch phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện DVC trực tuyến của Thành Đoàn, BHXH tỉnh, Đoàn TN phường

0
59

Để nâng cao tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử, Thành Đoàn Bắc Kạn phối hợp với UBND phường Huyền Tụng, Chi đoàn BHXH tỉnh, Đoàn Thanh niên phường Huyền Tụng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức cá nhân đăng ký tạo tài khoản dịch vụ công quốc gia, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, tạo lập ứng dụng VSSID -BHXH số từ ngày 08/11/2023 đến ngày 30/11/2023 tại UBND phường Huyền Tụng.

UBND phường Huyền Tụng xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân đến UBND phường để được các đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên của Thành Đoàn, BHXH tỉnh, Tổ Công nghệ số phường hướng dẫn, giúp đỡ đăng ký tạo tài khoản dịch vụ công quốc gia, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, tạo lập ứng dụng VSSID -BHXH số, Chữ ký số cá nhân…

(Kèm theo Kế hoạch phối hợp và Thông báo của UBND phường gửi kèm)

KH phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện DVC trực tuyến của Thành Đoàn, BHXH tỉnh, Đoàn TN phườngTB phối hợp tuyên truyền thực hiện các dịch vụ công

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here