KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023)

0
124

Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 29/6/2023 của UBND thành phố Bắc Kạn về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023) trên địa bàn thành phố Bắc Kạn;

Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) trên địa bàn phường Huyền Tụng với những nội dung sau:

 1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
 2. Mục đích

Tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Phường, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

 1. Yêu cầu

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ trợ cấp ưu đãi của Nhà nước đối với người có công và thân nhân người có công; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” để góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với người có công và thân nhân người có công.

Các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023) thiết thực, hiệu quả.

 1. NỘI DUNG
 2. Các hoạt động tuyên truyền

– Thời gian: Từ tháng 6 đến hết tháng 7/2023.

– Nội dung: Tuyên truyền việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng; đi sâu tuyên truyền các tấm gương điển hình, những tấm lòng nhân ái trong việc chăm lo, giúp đỡ gia đình người có công, gia đình chính sách và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; những tấm gương người có công làm kinh tế giỏi, gương mẫu trong gia đình và xã hội; phổ biến chính sách mới, giải đáp chế độ chính sách về lĩnh vực người có công với cách mạng. Thông tin về kết quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn phường.

– Hình thức: Tuyên truyền trực quan (treo băng zôn), tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở.

– Các nội dung khẩu hiệu tuyên truyền:

+ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

+ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

+ Đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng, Liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và chủ nghĩa xã hội!

+ Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023)!

+ Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023)!

+ Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng!

+ Nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”!

+ Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng!

+ Làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ là trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi tổ chức và cá nhân!

 1. Tham gia Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ

– Theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố. (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

 1. Vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

– Đơn vị chủ trì: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Phường Huyền Tụng

– Thời gian vận động: Bắt đầu từ đầu tháng 6 đến hết tháng 12 năm 2023, trong đó tập trung cao điểm 01 tháng (từ ngày 28/6/2023 – 27/7/2023).

 1. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

– Thời gian thực hiện: Trước ngày 27/7/2023

– UBND phường phối hợp với Đảng ủy, HĐND, MTTQ, Các ban, ngành đoàn thể phường tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công (Thời gian thăm hỏi tặng quà các tổ dân phố, đối tượng cụ thể sẽ thông báo sau).

– Các đoàn thể, tổ dân phố tùy theo tình hình thực tế của đơn vị mình tổ chức thăm hỏi, động viên người có công và thân nhân người có công bằng hình thức phù hợp.

– Hỗ trợ ngày công, các hoạt động khác để giúp các hộ gia đình người có công với cách mạng  gặp khó khăn trên địa bàn.

 1. Tổ chức viếng nhà bia ghi tên liệt sĩ phường và gặp mặt người có công, thân nhân người có công với cách mạng

* Tổ chức viếng nhà bia:

– Thời gian: Từ  07h30’, ngày 27 tháng 7 năm 2023 (thứ năm)

– Thành phần:

+ Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể và công chức phường Huyền Tụng.

+ Đại diện gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn phường.

* Gặp mặt người có công, thân nhân người có công với cách mạng

– Thời gian: Từ 08h00’, ngày 27 tháng 7 năm 2023 (thứ năm)

– Địa điểm: Hội trường Trung tâm học tập cộng đồng phường

– Thành phần:

+ Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, trưởng các đoàn thể phường; Lãnh đạo Công an, Trạm y tế phường, các trường học

+ Đại diện gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn phường.

– Nội dung, chương trình buổi gặp mặt:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

+ Phát biểu khai mạc hội nghị của lãnh đạo Ủy ban nhân dân;

+ Báo cáo công tác NCC với CM của Ủy ban nhân dân phường.

+ Đại biểu Người có công phát biểu

+ Tặng quà cho đối tượng người có công và thân nhân người có công;

+ Bế mạc

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Công chức Văn hóa – Xã hội

– Tham mưu xây dựng Kế hoạch thăm hỏi, tri ân, Người có công với cách mạng và gia đình thân nhân liệt sĩ.

– Phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức Thực hiện các hoạt động tuyên truyền việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2023).

– Phối hợp tổ chức chuyển quà Chủ tịch nước tới người có công và thân nhân người có công kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng.

– Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ cho cáp trên đúng thời gian quy định.

Phối hợp tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ; đăng tải các tin, bài trên trang thông tin điện tử và Đài truyền thanh phường.

 1. Công chức Kế toán – Tài chính

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cân đối kinh phí để Tổ chức gặp mặt người có công và thân nhân người có công trên địa bàn phường nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023).

 1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Huyền Tụng

– Xây dựng Kế hoạch phát động tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn phường đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, cao điểm trong đợt tháng 7 năm 2023.

–  Chuẩn bị bài phát biểu tại Lễ dâng hương nhà bia ghi tên liệt sĩ phường.

 1. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường

– Tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ. Vận động các hội viên tích cực tham gia các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa. Quyên góp, thăm hỏi tặng quà cho gia đình liệt sỹ và người có công trên địa bàn phường.

– Huy động đoàn viên thanh niên quét dọn, chăm sóc nhà bia ghi tên liệt sĩ phường xong trước ngày 25/7/2023. Tổ chức các hoạt động về giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho các thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên.

 1. Đề nghị Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội Nông dân phường

– Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ. Vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa. Quyên góp, thăm hỏi tặng quà cho gia đình liệt sỹ và người có công trên địa bàn phường.

– Tuyên truyền, vận động đóng góp xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

– Tổ chức các hoạt động thiết thực, vận động hỗ trợ ngày công, các hoạt động khác để giúp các hộ gia đình người có công với cách mạng  gặp khó khăn ở địa phương.

 1. Các trường học trên địa bàn

– Tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ. Vận động cán bộ, giáo viên tích cực tham gia các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa. Quyên góp, thăm hỏi tặng quà cho gia đình liệt sỹ và người có công trên địa bàn phường Huyền Tụng.

8. Các Tổ dân phố

– Căn cứ vào điều kiện thực tế của tổ dân phố, các tổ có trách nhiệm chủ động báo cáo Chi bộ phối hợp các ban, ngành trong tổ, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ tập trung vào các hoạt động cơ bản sau:

– Tổ chức thăm hỏi người có công với cách mạng và gia đình thân nhân liệt sĩ.

– Tổ chức vận động hỗ trợ ngày công, các hoạt động khác để giúp các hộ gia đình người có công với cách mạng  gặp khó khăn ở địa phương.

– Vận động nhân dân đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ của UBND phường sử dụng ngân sách địa phương để triển khai các hoạt động kỷ niệm.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) của UBND Phường Huyền Tụng. Căn cứ nhiệm vụ được giao, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, các tổ dân phố, phối hợp triển khai thực hiện./.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here