Tổ công nghệ số cộng đồng phường Huyền Tụng và Tổ công nghệ số cộng đồng các tổ dân phố tích cực tuyên truyền, hướng dẫn công dân tạo tài khoản Dịch vụ công quốc gia

0
88

Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 03/7/2023 của UBND thành phố Bắc Kạn về thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến”, UBND phường Huyền Tụng đã tích cực chỉ đạo Tổ Công nghệ số cấp phường và Tổ Công nghệ số cộng đồng các tổ dân phố triển khai thực hiện chiến dịch, với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” tạo tài khoản và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu mỗi hộ có ít nhất 01 người có tài khoản dịch vụ công quốc gia (chỉ tiêu đề ra 1.370 tài khoản). Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền từ cấp phường đến các tổ dân phố, sự đồng thuận của người dân, việc tạo tài khoản và sử dụng dịch vụ công trên địa phương đã đạt trên 70% kế hoạch đề ra.

Mục tiêu của phường đề ra đó là phấn đấu hoàn thành việc tạo tài khoản dịch vụ công quốc gia cho người dân xong trước ngày 31/08/2023 và phấn đấu tiếp nhận các thủ tịch hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100%, các thủ tục hành chính đã cung cấp DVCTT một phần đạt 50%, tỷ lệ hồ sơ chứng thực điện tử trên tổng số hồ sơ TTHC phát sinh trong lĩnh vực chứng thực đạt 20%…

Trong thời gian tới chính quyền phường rất mong tiếp tục nhận được sự vào cuộc thực hiện của các ngành, các cấp, nhất là Tổ Công nghệ số phường và Tổ công nghệ số các tổ dân phố, sự đồng tình phối hợp của người dân trên địa bàn phường để thực hiện thành công chiến dịch.

Dưới đây là một số hình ảnh trong chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm:

Tuyên truyền, hướng dẫn tạo tài khoản DVCQG tại tổ Giao Lâm

Tuyên truyền, hướng dẫn tạo tài khoản DVCQG tại tổ Bản Cạu

Tuyên truyền, hướng dẫn tạo tài khoản DVCQG tại tổ Lâm Trường

Tuyên truyền, hướng dẫn tạo tài khoản DVCQG tại tổ Nà Pài

Tuyên truyền, hướng dẫn tạo tài khoản DVCQG tại tổ Nà Pèn

Tin bài: Tổ Công nghệ số phường Huyền Tụng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here