Kế hoạch thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn phường Huyền Tụng

0
119

Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 3/7/2023 của Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Bắc Kạn về thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Bắc Kạn”, Uỷ ban nhân dân phường Huyền Tụng ban hành Kế hoạch số 71/KH – UBND ngày 6/7/2023 về thực hiện Chiến dịch  cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn phường Huyền Tụng” với mục đích  Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 13/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Từ đó,góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), hướng tới hoàn thành sớm các chỉ tiêu chủ yếu phát triển Chính phủ số trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2023 nói chung và phường Huyền Tụng nói riêng.

Theo đó, UBND phường phấn đấu đến ngày 10/10/2023, tỷ lệ cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên toàn phường đạt 100% hồ sơ phát sinh của các thủ tục hành chính đã được cung cấp DVCTT toàn trình và 50% hồ sơ phát sinh của các thủ tục hành chính đã được cung cấp DVCTT một phần được tiếp nhận trực tuyến; Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Một cửa đạt 100%; Tỷ lệ hồ sơ phát sinh của các TTHC (được cung cấp DVCTT toàn trình, DVCTT một phần) có quy định phí, lệ phí phải được thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đạt 50%; Tỷ lệ hồ sơ TTHC được chứng thực điện tử trên tổng số hồ sơ TTHC phát sinh trong lĩnh vực chứng thực đạt 20%.

 

Tổ Công nghệ số CĐ phường triển khai hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện DVCTT.

Trên cơ sở đó, UBND phường đã giao Tổ Công nghệ số cộng đồng phường triển khai thực hiện nhiệm vụ, phân công các thành viên phụ trách, tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn công dân trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, rà soát, nâng cấp trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ.

Bộ phận Một cửa được trang bị, nâng cấp các thiết bị hỗ trợ công dân thực hiện DVCTT./.

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, hỗ trợ từng người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để đảm bảo mỗi hộ gia đình có ít nhất 01 người có tài khoản dịch vụ công Quốc gia hoặc sử dụng dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện nộp hồ sơ TTHC qua DVCTT, thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Với mục tiêu đó, UBND phường quyết tâm duy trì thực hiện các chỉ tiêu trong Kế hoạch, phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và kết quả sử dụng DVCTT trong thời gian tiếp theo./.

Nguồn:VHTT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here