Phường Huyền Tụng tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số năm 2023

0
326

Để thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, UBND phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Kạn và trên Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia (Theo Thông báo số 165/TB-UBND ngày 24/11/2022 của UBND Thành phố Bắc Kạn về việc Thông báo danh mục thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến toàn trình, trực tuyến một phần, thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận trực tuyến trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến). Việc tuyên truyền thực hiện theo nhiều hình thức như: Lồng ghép tuyên truyền tại các Hội nghị học tập quán triệt, hội nghị giao ban, hội nghị phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật, họp tổ dân phố, sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử và đài truyền thanh phường…

Hình ảnh: Cán bộ công chức phường, Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố dự Hội nghị triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn phường Huyền Tụng

Ngoài ra, UBND phường đã ban hành Công văn số 33/CV-UBND ngày 27/02/2023 về giao chỉ tiêu cho cán bộ, công chức phường thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023, phân công cụ thể cho từng cán bộ, công chức phường phụ trách các tổ dân phố để chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, cũng như góp phần nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn phường.

Người thực hiện: UBND phường Huyền Tụng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here