Triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023)

0
79

Thực hiện Văn bản số 455/UBND-NV ngày 22/3/2023 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. UBND phường Huyền Tụng đã ban hành Công văn số 153/UBND-VP ngày 05/6/2023 về việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Luật số 10/2022/QH15) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 và gửi UBMTQ, các ngành, đoàn thể phường, Tổ trưởng các tổ dân phố chủ động nghiên cứu và triển khai rộng rãi trong nhân dân.

Ban Biên tập Trang tin điện tử phường thông tin, tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trên địa bàn phường và quý bạn đọc được biết.

(Gửi kèm Công văn số 153/UBND-VP và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở )

CV Triển-khai-Luật-Thực-hiện-dân-chủ-ở-cơ-sở

luat-thuc-hien-dan-chu-o-co-so-10-2022-qh15

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here