Phối hợp chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bắc Kạn năm 2023

0
64

Thực hiện Công văn số 1077/UBND-VP ngày 17/5/2023 của UBND thành phố về phối hợp chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, UBND phường Huyền Tụng triển khai một số nội dung như sau:

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2023 diễn ra vào các ngày 27, 28, 29 và 30/6/2023; lịch thi chi tiết các môn theo phụ lục tại Công văn số 1515/BGDĐT-QLCL ngày 07/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (gửi kèm theo). Kỳ thi được thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại Thành phố Bắc Kạn có 03 điểm thi đó là:

– Điểm thi tại trường THPT Bắc Kạn

– Điểm thi tại trường THCS Bắc Kạn

– Điểm thi tại trường Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh Bắc Kạn.

Để các em học sinh trên địa bàn phường tham gia kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, trung thực, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, UBND phường yêu cầu MTTQ, các đoàn thể, BCH Quân sự, Công an phường và các tổ dân phố thực hiện một số nội dung sau:

  1. Công chức Văn hóa – xã hội (Phụ trách lĩnh vực Giáo dục đào tạo)

– Phối hợp với các bộ phận chuyên môn liên quan xây dựng phương án đảm bảo kỳ thi, báo cáo về UBND thành phố trước ngày 22/6/2023 (qua Văn phòng HĐND-UBND thành phố).

– Tổ chức tuyên truyền, đăng tải các thông tin liên quan về địa điểm thi, lịch thi, quy chế thi, kế hoạch tổ chức thi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các bậc phụ huynh, học sinh và Nhân dân biết cùng phối hợp thực hiện, giúp cho kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, an toàn, khách quan, đúng quy chế thi.

– Phối hợp với cán bộ phụ trách Đài truyền thanh phường tổ chức tuyên truyền về kỳ thi hệ thống loa truyền thanh.

  1. BCH Quân sự, Công an phường

– Phối hợp với cơ quan cấp trên đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trước và trong suốt thời gian kỳ thi diễn ra.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, BCĐ phường có phương án đưa, đón các cháu học sinh đến điểm thi khi có sự cố thiên tai, lụt bão xảy ra, nhất là những nơi có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét.

  1. Đề nghị UBMTTQ, các đoàn thể phường

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, thời gian, địa điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT.

4. Các tổ dân phố

– Thông báo về thời gian, địa điểm kỳ thi cho nhân dân trên địa bàn được biết; tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh động viên, tạo điều kiện cho con, em ôn tập, chuẩn bị kiến thức, kỹ năng làm bài thi và tham gia thi đầy đủ và có phương án đưa, đón con em mình đến điểm thi an toàn khi có sự cố thiên tai, lụt bão xảy ra, nhất là những nơi có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét. Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ học sinh thuộc gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, hộ nghèo, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

Với nội dung trên, yêu cầu các ngành, đoàn thể, các tổ dân phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

(Gửi kèm theo Công văn số 163/CV-VHXH ngày 15/6/2023 của UBND phường về phối hợp chuẩn bị tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023)

CV PHỐI HỢP CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THI THPT 2023

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here