Đảng bộ phường Huyền Tụng thành lập chi bộ Quân sự phường

0
76

Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW Ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn và thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy Bắc Kạn về việc thành lập chi bộ Quân sự xã, phường.

Ngày 01 tháng 02 năm 2024, Đảng ủy phường Huyền Tụng tổ chức Lễ Công bố quyết định thành lập chi bộ Quân sự phường, tới dự buổi Lễ công bố có đồng chí Hà Quang Tuân, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Công an Thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên BCH Quân sự thành phố, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ phường, cán bộ công chức phường cùng toàn thể các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc.

Chi bộ Quân sự phường có tổng số 05 đảng viên, đồng chí Hà Đức Tuyên, Bí thư Đảng ủy phường được chỉ định giữ chức vụ Bí thư chi bộ Quân sự, đồng chí Ma Văn Lắc, Ủy viên BCH Đảng bộ, Chỉ huy trưởng BCH QS giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ, các đảng viên chi bộ gồm: Chủ tịch UBND phường, Phó Chỉ huy trưởng BCHQS, Chính trị viên phó.

Việc thành lập chi bộ quân sự phường nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân ở cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Nhiệm vụ của chi bộ gồm: 05 nội dung chính.

– Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự phường thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, có trọng tâm, trọng điểm…

– Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân trong Ban Chỉ huy quân sự phường và đơn vị dân quân…

– Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình….

– Thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ chấp hành Điều lệ và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Lãnh đạo xây dựng Đoàn thanh niên trong đơn vị dân quân (nếu có)

Với việc thành lập chi bộ Quân sự phường, nâng số chi bộ trực thuộc của Đảng bộ phường lên 23 chi bộ.

Dưới đây là hình ảnh Lễ công bố quyết định thành lập chi bộ:

Thực hiện: Hoàng Vấn, Ủy viên BCH Đảng bộ phường.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here