Tuyên truyền Quyết định số 2158/QĐ-BTTTT về Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

0
60

Ngày 07 tháng 11 năm 2023 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Quyết định số 2158/QĐ-BTTTT về Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

Bộ chỉ số sẽ giúp các doanh nghiệp đo lường, so sánh mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp, đồng thời giúp các doanh nghiệp tiếp cận chuyển đổi số một cách thuận tiện, phù hợp.

Dưới đây là bản PDF Quyết định số 2158.

2158

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here